בקשה לצו ירושה

בקשה לצו ירושה

בקשה לצו ירושהצו ירושה – איך מוציאים ? כמה זה עולה ? ולאיפה כדאי לגשת, לבית הדין הרבני או לרשם לענייני ירושה ?

כשאדם הולך לעולמו ולא השאיר אחריו צוואה, יש צורך להגיש עבורו "בקשה לצו ירושה".

זה נעשה על ידי מי מיורשיו (בדרך כלל ילדיו, בת זוגו וכולי) או אפילו על ידי נושיו (אם היו לאותו אדם שהלך לעולמו חובות, גם נושיו יכולים לדרוש לחלק את עזבונו ולהיפרע ממה שהותיר אחריו).

טופס "בקשה לצו ירושה" הוא טופס זהה בבית הדין הרבני וברשם לענייני ירושה, אך בכל זאת יש כמה דברים שונים בין הערכאות הנ"ל וחשוב שתבינו אותם לפני שאתם רצים להגיש את הבקשה לצו ירושה למי מהם:

  1. האגרה ברשם לענייני ירושה גבוהה יותר, 628 ₪ לעומת 501 ₪ שנדרשים לשלם בבית הדין הרבני.
  2. הסמכות של בית הדין הרבני ניתנת רק בהסכמת כל היורשים, כך ובמידה והבקשה מוגשת במסגרת בית הדין הרבני, ברם לא כולם מסכימים להתדיין שם – עלול להיווצר מצב שהתיק מועבר היות ונדרשת הסכמת כל היורשים.
  3. ניתן להגיש את הבקשה לצו ירושה, לרבות טפסים שדורשים אימות של עורך דין ומיומנות בדיני ירושה, גם באמצעות האינטרנט של רשם הירושות ואין צורך להגיע פיזית לשום מקום מלבד למשרדו של עורך הדין. לעומת זאת, לבית הדין הרבני צריכים להגיע פיזית.
  4. בבית הדין הרבני מתקיים דיון והיורשים ועדיהם צריכים להגיע פיזית, לעומת זאת אם הגשתם את הבקשה לצו ירושה אזי מקבלים את צו הירושה המקורי בדואר.
  5. במקרה שיורש או צד שלישי כלשהו טוען כי אין מקום להוציא את צו הירושה כפי שהוא הוצא והוא מגיש התנגדות – ההתנגדות עוברת לבית המשפט לענייני משפחה במקרה והבקשה עצמה הוגשה ברשם לענייני ירושה. לעומת זאת אם הבקשה לצו ירושה הוגשה לבית הדין הרבני, ומישהו הגיש התנגדות אבל לא למקום הסמכות, ההתדיינות תמשיך ותשמע בבית הדין הרבני.

להלן ההבדלים בקצרה וכן לינקים לטופס של בקשה לצו ירושה + תשלום אגרה היה ובחרתם להגיש את הבקשה לרשם לענייני ירושה ולא לבית הדין הרבני.

טופס בקשה לצו ירושה –

http://index.justice.gov.il/RashamYerusha/rsm2_CNV.pdf

אגרות לתשלום באמצעות האינטרנט, בכרטיס אשראי, כשמגישים בקשה לצו ירושה ב"רשם לענייני ירושה"

https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=9&catalog=1&category=inheritanceRegistar&language=he

רשם לענייני ירושה בית הדין הרבני
אגרה 628 ₪ נכון לחודש 1/16 501 ₪ נכון לחודש 1/16
במקרה של התנגדות התיק עובר לבימ"ש לענייני משפחה התיק נשאר בבית הדין הרבני
האם יש צורך להגיע פיזית על מנת לקבל "צו ירושה" אין חובת נוכחות ואף ניתן להגיש באמצעות האינטרנט. חובת נוכחות + עדים

מוזמנים להיעזר בשירות של משרד עו"ד ונוטריון חיה לזר נוטקין לצורך הגשת בקשה לצו ירושה, באופן מהיר, יעיל ומקצועי, שכן לנו במשרד יש עורכי דין מיומנים שעוסקים בתחום דיני הירושה, והם יוכלו לסייע לכם.