הורות משותפת – מהי המשמעות?

קיימות שאלות רבות הנוגעות לאופן טיפול בילדים, ברמה ההתפתחותית וברמה הרגשית. כיום, העיקרון המנחה הוא טובת הילד, כאשר שני ההורים מעורבים בהתפתחותו. הורות משותפת הינה תפיסה הנוגעת לדרך גידול והתפתחות של ילדים. בתפיסה זו רואים את שני ההורים מעורבים בגידול הילדים באופן שווה. תפיסה זו החלה להיכנס אט אט גם למערכת המשפטית ובפרט בערכאות הדנות בנושאים הנוגעים למשמורת ילדים, גם בבית הדין הרבני וגם בבית משפט לענייני משפחה.

מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ על ידי עורך דין העוסק בענייני משפחה.

מהי הורות משותפת?

המונח הורות משותפת מדבר על חלוקה שוויונית או כמעט שוויונית בין הורי הילד, בדבר אחריותם על ילדיהם, מעורבותם בגידולם ובהתפתחותם, בנטל הנפשי והכלכלי ועוד מגוון היבטי חיים. תפיסה זו היא התפיסה המובילה לגידול ילדים בעולם. תפיסה זו אף הוכנסה לחקיקה בבריטניה, בארה"ב ובקנדה. הסכם "הורות משותפת" יכלול הסכמה על שני עקרונות. עקרון ראשון: זכות הילד לקשר משמעותי עם שני הוריו, ועקרון שני: לקיחת אחריות של ההורים על הילד ועל החלוקה ביניהם. הסכם זה, יתכן שייעשה בין הורים שגידלו עד למועד הפרידה את ילדיהם באותו בית וגם בין כאלו שלא, כמו הורים אשר בחרו להביא ילד משותף ללא יחסי קרבה ביניהם.

כאשר יש גירושין בין זוג עם ילדים משותפים, אזי ילוו להליך הגירושין, הסדרים הנוגעים למשמורת על הילדים וזמני שהות, בליווי בית המשפט ועובדים סוציאליים, במטרה ליצור תשתית התפתחותית טובה לילד שהיא עירוב הוריו. כיום, קיימים הסכמים חדשניים בדבר הורות משותפת, וזאת לאור חידוש באופן הגדרת "התא המשפחתי". קיימות אפשרויות רבות ומגוונות של משפחות אלטרנטיבות, אשר מסדירות את אחריות ההורים, במיוחד אם קיימים מעל שניים המחשיבים את עצמם כמגדלי הילדים. בנוגע לתא משפחתי אלטרנטיבי, קיימת עדיפות לחוזה המגדיר את אופן גידול הילדים בצורה שוויונית, כמו למשל: כאשר מדובר בהורים גרושים, חד מיניים וכדומה.

קידום הורות משותפת בישראל:

בישראל, קיימת עמותה שכל מטרתה היא לקדם את התפיסה של הורות משותפת בישראל והיא עמותת "הורות משותפת = טובת הילד". לפי שמה, העמותה מקדמת כי התפיסה בדבר הורות משותפת, תואמת את עקרון העל, המנחה בבחינת מצבם של ילדים, עקרון טובת הילד.

עמותת "הורות משותפת למען טובת הילד":

העמותה בישראל המקדמת את התפיסה של הורות משותפת, והיא פועלת החל משנת 2011 ומטרתה העיקרית היא הטמעת עקרונות ההורות המשותפת, בחקיקה הישראלית ובתפיסה הישראלית בכלל, כפי שמובאת התפיסה בחלק ממדינות העולם. כחלק מפעילויות העמותה, היא מנסה לקדם את חלוקת האחריות ההורית בין הורים, בעיקר גרושים ואחרי פרידה.

מלבד זאת, העמותה מנסה להעביר ביקורת על הטמעת מונחים בחוק, אשר לכאורה מעניקים אחריות רבה יותר לאם ומדירים את האב מטיפול בילדים, וזאת כתפיסה רווחת גם בימינו אנו, על אימהות כמטפלות ואבות כמפרנסים.

להלן, מספר פעולות מעשיות שאותן עשתה ועושה העמותה למען קידום תפיסת ההורות המשותפת: שינוי חוקים מפלים וביניהם חזקת הגיל הרך שקובעת שילדים עד גיל 6 יהיו בחזקתה המוחלטת של אמם, הטמעת מינוח שוויוני בחקיקה לרבות "זמני שהות" במקום המונח שהיה נהוג קודם " הסדרי ראייה" כאילו הילד בא לראות את אביו ב"הסדרים" כמו בכלא (לדברי העמותה), העלאת מודעות בדבר שותפות הורית ושינוי שילוט טיפות חלב ונקודות החתלה בקניונים כך שהתמונה והשלט לא יופנה רק לאימהות שמטפלות בתינוק אלא יהיה שלט שוויוני להורים וכדומה.

לסיכום:

הסכם הורות משותפת הוא הסכם בין שני אנשים המבקשים להסדיר את הגידול של ילדם המשותף או הסכם שנועד לקבוע הוראות ברורות שמטרתן להביא יחד ילד לעולם על אף שאין בין הצדדים קשר זוגי – רומנטי. הסכם הורות משותפת נועד להבטיח וודאות בין הצדדים ולתת לילד טיפול משמעותי משני הוריו. אין ספק שמדובר בהסכם ארוך ומורכב מאוד, שמצריך ייצוג וליווי משפטי מתחילתו ועד סופו. מדובר בשינוי חברתי התואם לאורח חיים המתקדם בשוויון בין נשים וגברים במסגרת תאי משפחה מוכרים וכן בהסכם המסדיר תאי משפחה אלטרנטיביים, פרי התקדמות החברה.

במקרים של הסכם הורות משותפת יש חשיבות לתת ביטוי להורים שמטפלים בילד המשותף, בראי טובת הילד. הסכם זה יכול לעמוד רק אם שני הבתים של ההורים יכולים להעניק לילד את הנדרש לו. היו לי כעורכת דין שמטפלת שנים בזוגות ובזוגות בקונפליקט גבוה, כאלו שהחליטו לערוך הסכם שבו ההורים באים ויוצאים מהבית ואילו הילדים נותרים בבית ה"עיקרי", הקבוע וזאת כדי שלא לטלטל את עולמם. הסכם מסוג זה פחות נפוץ בישראל, ובוודאי שאינו מתאים לכל משפחה ולכל זוג, ולכן נכון יהיה לערוך הסכם רק אצל עורך דין שמתמחה בדיני משפחה ויודע לתת פתרון טוב להורים ולילדים שעומדים בפניו.

חשוב בעניין זה לומר, שכיום, למרות התפתחות תפיסתית בפסיקה, ניתן לראות "שאריות" לא שוויוניות, לרוב בשל הקשר לדין האישי–הדתי. אי לכך, חשוב להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה, בכל הנוגע לקיום הסכם הורות משותפת או בטרם נוקטים בהליך גירושין. לכל החלטה של בני הזוג יש משמעות רבה על חייהם ועל חייו של ילדם, ולכן חשוב לעשות זאת באופן שקול.

בנוסף, חשוב להיוועץ עם עורך דין מקצועי ומנוסה בדבר הרצון להביא ילד לעולם ב"הורות משותפת", כאשר מדובר על שני אנשים שאינם בני זוג אלא מעוניינים להרות (בדרך הטבע או בדרך אלטרנטיבית אחרת) ולגדל את הילד באופן משותף.