הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש לבנייה רוויה ברח' אריה לוין 5 בפתח תקוה

פרטי המקרקעין:
חלק מחלקה 808, בגוש 6355,
מגרש מס' 2א בתכנית פת/מק/ 18/1239
רחוב אריה לוין 5, פתח תקווה.
הציבור מוזמן לצפות בחוו"ד השמאי המצורפת ולהגיש הצעות לרכישת המגרש

לצפייה בחוו"ד שמאי – לחץ כאן
להורדת טופס הצעה לרכישת מגרש – לחץ כאן