מהי התנגדות לצוואה?

במקרים לא מעטים חשים אנשים כי חלקם בעיזבונו של המנוח, כפי שזה נרשם בצוואתו, מקפח אותם מבחינה זו או אחרת. במצב עניינים זה ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, הליך המבוצע מול בית משפט לענייני משפחה באמצעות עורך דין.
מטבע הדברים, התנגדות לצוואה מערבת מורכבויות שאינן רק משפטיות אלא גם רגשיות ומשפחתיות, ולכן בתיקים אלו יש להתנהל ברגישות. למרות הרגישות הנדרשת, יש גם לפעול באופן מהיר ונחוש על מנת לעצור את הפגיעה בזכויות.
בעניין זה חשוב לומר, כי לא כל עורך דין העוסק בתחום דיני משפחה מתמחה בתחום של צוואות והתנגדויות ויש לשים לב כי עורך הדין שאתם בוחרים הוא מקצועי ומכיר את דיני הראיות וההליכים התנהלים במקרה של הגשת התנגדות לצוואה.

הרקע להגשת ההתנגדות

באופן כללי, צוואות נועדו לאפשר לאנשים לחלק את עיזבונם לאחר מותם באופן שונה מזה שנקבע בחוק הירושה, כלומר לפי רצונם האישי.
חוק הירושה קובע סדר חלוקה ברור בין בן הזוג הנותר, הילדים וכן הלאה בהתאם לקרבה אל המנוח. ואולם, יש אנשים המעוניינים לחלק את העיזבון באופן שונה ממה שנקבע בחוק, ולכן הם עורכים צוואה. כאשר ישנה צוואה, היא מוגשת לאחר הפטירה על ידי היורשים לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני, לצורך קיומה, על מנת שהצוואה תיכנס לתוקף.
לצד בדיקת הבקשה ופרטיה, הרשם לענייני ירושה מפרסם בכלי התקשורת (עיתונות) הודעה על הכוונה להוציא צו קיום צוואה למנוח, תוך שהוא מפרסם את פרטי המנוח. מרגע הפרסום, יש לכל בעל עניין פרק זמן של שבועיים להגיש התנגדות לבית המשפט לענייני משפחה. יש להדגיש כי את ההתנגדות ניתן להגיש רק בפרק זמן זה, ולאחריו יהיה קשה מאוד להביא לביטול הצו, כי אז יצטרך מגיש ההתנגדות להסביר מדוע השתהה בהגשת הבקשה, מה הוביל אותו לאחר וכן הלאה. לכן חשוב שלא להתמהמה ולא לסמוך על כך שמשא ומתן עם יתר היורשים שלא קופחו יוביל לתוצאות טובות. עדיף להיות זהיר ולהגיש את ההתנגדות ובמקביל לנהל מו"מ, והכל בקלפים גלויים. את הדו-שיח מולם ניתן בהחלט לקיים במקביל להגשת ההתנגדות, והדבר עדיף מאשר "לאחר את הרכבת".

עילות להגשת ההתנגדות

הדברים האמורים לעיל מקבלים יתר תוקף כאשר מבינים את העילות השונות להתנגדות, שכן רק העילות המוכרות ושנקבעו בחוק ופסיקה יכולות למנוע מהצוואה להיכנס לתוקף.
אם זוכה עפ"י צוואה פעל בחוסר הגינות, וגרם למצווה, למנוח, לכתוב צוואה מסויימת שמדירה ומונעת מכם את הזכויות שלכם – יש פה עילה להגשת התנגדות. מה יכול להחשב מהלך בלתי הוגן? לדוגמא, אם בעת שנכתבה הצוואה היה הכותב נתון להשפעות וללחצים, אם איימו עליו בניתוק קשר, אם הטעו אותו, אם רמזו שלא יתמכו בו מבחינה סיעודית, אם איימו לפגוע בו בצורה כלכלית וכן הלאה. כמו כן, ייתכן כי המנוח היה בעת כתיבת הצוואה נתון במצב שכלי – מנטאלי שאינו צלול, למשל אדם החולה במחלה דמנטית, חולה במחלת נפש, בעת מחלה קשה, על ערש דווי וכדומה. אגב בעניין זה חשוב לומר, כי לעיתים מצב נפשי הוא זמני ומישהו ניצל את העדר המסוגלות, הזמנית, לטובתו. בנוסף, ייתכן כי הצוואה עצמה או חלקים ממנה או אפילו חתימת המוריש, זויפו על ידי אדם זה או אחר. מכאן גם ניתן להבין שלא כל הרגשה של קיפוח או חוסר צדק בצוואה מעוגנת בעילה אמיתית שתתקבל על ידי בית המשפט. עורך הדין יסביר לכם כי חייבת להיות עילה חוקית של חוסר כשירות או השפעה בלתי הוגנת, ולא רק הרגשה קשה שלכם שקופחתם, ויתרה מכך – לא מספיק לבוא בטענות אלא גם יש להוכיח אותן בבית המשפט.

תהליך התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצוואה מתחילה כאמור בשימת לב לפרסום מטעם רשם הירושות באמצעי התקשורת. בד בבד יש לפנות במהירות אל עורך דין לענייני משפחה המחזיק בניסיון רב בנושא עם עדיפות לנוטריון שנוהג לערוך צוואות נוטריוניות, יודע את הדין, ומקפיד על הפרטים, וזאת מאחר שמדובר במקרים שאינם פשוטים לטיפול ולהוכחה. חשוב לומר, כי נוטריון נחשב רשות (ממש כמו ערכאה שיפוטית, בית משפט) בכל הנוגע לצוואות ולכן בעיניי נוטריון שמתמחה בנושא הספציפי של צוואות ודיני משפחה יוכל לתת לכם מענה הולם לבעיה, ולא להוביל אתכם להליך משפטי מיותר.
לאחר הגשה של ההתנגדות ייעצר למעשה הליך אישור הצוואה אצל רשם הירושות וההליך יעבור להתברר בבית המשפט לענייני משפחה.
מגיש ההתנגדות לצוואה להפוך להיות ה"נתבע", ומגישי הצוואה יוכלו להגיש תגובה להתנגדות. זו תהיה הגרסה של מי שזוכה על פי הצוואה ומבקש לקיים אותה כלשונה, ובשים לב כי לפני כן הוא לא נתן גרסה אלא רק הגישה את הצוואה לביצוע, ומשכך כל מילה בהתנגדות או בתגובה להתנגדות חשובה. בהמשך ייערכו דיונים, בהם מעורבים שני הצדדים ועורכי דינם, כאשר נבחנת האפשרות להגיע לפשרה. יש לציין כי גם אם ההתנגדות מתקבלת לבסוף, בית המשפט עדיין מוגבל בפסיקותיו כאשר הקו המנחה הוא חוק הירושה, ולכן במקרים רבים כדאי לבחון את האפשרות להשיג פשרה ולחסוך את ההליכים המשפטיים הבאים. במידה שלא הושגה פשרה ממשיכים לבחינת הטענות שהועלו בבקשת ההתנגדות לצוואה, הן באשר לטיב הראיות, הן בחקירות עדים בבית המשפט וכיוצא בזאת, ולבסוף ייצא פסק הדין של בית המשפט.
כדי להשלים את התמונה אעיר עוד, כי יש מקרים שבהם יש טעות או פגם שאינו פוסל את הצוואה, אלא מעביר את נטל ההוכחה לצד השני, ויש מקרים שמדובר על פגם כמעט טכני שאז הרשם לענייני ירושה נעדר סמכות לתקן את הנדרש, והוא מעביר את ההליך לבית המשפט לענייני משפחה כדי שהוא עצמו יתקן את הפגם הטכני. אז הצוואה מקויימת, על אף הפגם הטכני. כאמור, לא כל פגם טכני פוגע בצוואה, ויש מקרים שבהם פגם טכני פוסל אותה. לדוגמא אם נערכה צוואה בפני נוטריון והנוטריון היה חייב לקחת אישור רפואי לפי סעיף 4 לתקנות הנוטריונים והוא לא עשה כן.