פרטי המקרקעין: חלק מחלקה 808, בגוש 6355, מגרש מס' 2א בתכנית פת/מק/ 18/1239 רחוב אריה לוין 5, פתח תקווה. הציבור מוזמן לצפות בחוו"ד השמאי המצורפת ולהגיש הצעות לרכישת המגרש

קרא עוד ←

פרטי המקרקעין: גוש 3653 | חלקה 53 | תת חלקה 19 דירת מגורים בת 3.5. חדרים בקומה ראשונה בשטח רשום של 71.1 מ"ר. שטח ברוטו כ-80 מ"ר. רחוב טוכמן יעקב 107, דירה מספר 19, כניסה ב', רחובות. הציבור מוזמן לצפות בחוו"ד השמאי המצורפת ולהגיש הצעות לרכישת הדירה

קרא עוד ←

נכס מקרקעין המהווה דירת מגורים גוש 3647 | חלקה 65 | תת חלקה 7 רחוב דרך יבנה 59, דירה 8, שכונת נווה יהודית, רחובות. הציבור מוזמן לצפות בחוו"ד השמאי המצורפת ולהגיש הצעות לרכישת הדירה קרא עוד ←