כיצד נבטל הסכם ממון?

הכלל הוא כי הסכמים צריך לקיים. אך מה הדין כאשר הסכם אינו צודק או נעשה תוך כדי כפייה או הטעיה? במקרים כאלו, קמה לצד הנפגע הזכות לעתור לביטול החוזה. כך גם באשר להסכמי ממון. במאמר שלהלן, נסביר מהו הסכם ממון ולאחר מכן נסביר האם ניתן לבטל אותו.

נקדים ונציין כי התשובה חיובית, ניתן בנסיבות מיוחדות לבטל הסכם ממון, אך לשם ביטול הסכם ממון יש צורך בהוכחת עילת ביטול, בעזרת ראיות משמעותיות. כל זאת נכתוב, לידיעתכן/ם ונוחיותכן/ם הגולשים והגולשות, כדלקמן:

מהו הסכם ממון?

בעת גירושין עולה כמעט תמיד השאלה: כיצד יחלקו בני הזוג את הרכוש המשותף שאותו צברו במהלך חיי הנישואין. לא פעם, המחלוקת הזו הופכת למחלוקת משפטית עיקרית. בכל הנוגע לחלוקת רכוש בין בני הזוג, הכלל הוא כי בעת גירושין יש לערוך חלוקת רכוש שווה של הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים, ממועד הנישואין ועד הפירוד (בדר"כ מועד מוסכם או מועד שבו החל מי מהצדדים הליך נגד הצד האחר). כך קובע חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון").

חוק יחסי ממון החל על מי שנישא לאחר שנת 1974 קובע ברירת מחדל הנקראת "איזון משאבים", במילים אחרות – חלוקת רכוש שווה. כך למשל, בהתאם לחוק יחסי ממון, כל הרכוש המשותף של בני הזוג יהיה "בר איזון". דהיינו, ייכלל במסת הרכוש המשותף לשם חלוקתו. כל זאת, למעט מספר סוגי רכוש, כגון – קצבת נכות, קצבת אלמנות, קצבת זקנה, רכוש שקיבל אחד מבני הזוג במתנה או בירושה ועוד.

עם זאת, על הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון, אפשר לחלוק. כלומר, בני הזוג יכולים לערוך הסכם ממון אשר יקבע חלוקת רכוש שונה בין בני הזוג ובלבד שהחלוקה נעשית בהסכמה. כדי להקנות תוקף משפטי ומחייב להסכם ממון, יש לאשר אותו בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני נוטריון (במקרים שבהם בני הזוג אינם נשואים).

ביטול הסכם ממון – האם אפשרי?

התשובה חיובית. הסכם ממון הוא הסכם לכל דבר. דהיינו – מדובר בחוזה בין בני זוג וכמו כל חוזה, אפשר לבטל אותו בנסיבות מיוחדות. עם זאת, כדי לבטל הסכם ממון, הרי שיש צורך בראיות מוחשיות וממשיות. נעיר שלרוב, בתי משפט נמנעים מלהתערב בהסכמי ממון, מסיבה מאוד פשוטה, אלו הסכמים שכבר אושרו בפני בית המשפט או בפני נוטריון שהוא חלופה לרשות – ערכאה, במידה ובני הזוג לא נשואים. עוד יודגש, כי ניסיון החיים מלמד שלא פעם, בני זוג עושים שימוש לא ראוי בתביעות לביטול הסכמי ממון בעיקר כדי לשפר תנאים.

למרות הכלל, רצוי שנדבר על יוצא מן הכלל והוא עילות לביטול הסכם ממון, למשל, במקרים של הטעיה. כך לדוגמא במקרה שבו בן זוג מעלים נכסים ורכוש מבת הזוג והאחרונה מגלה על כך מספר שנים לאחר עריכת הסכם הממון. עילה אחרת לביטול הסכם ממון יכולה להוות "כפייה". לעיתים צד אחד מוביל צד שני לחתימה על הסכם ממון, תוך שימוש באיומים או בהפחדות. לעיתים התנהלות כזו יכולה לגבול בכפייה. בחלק הבא נציג מספר דוגמאות למקרים שבהם התבטלו הסכמי ממון.

ביטול הסכם ממון – דוגמאות:

כפי שציינו לעיל, לא פשוט לבטל הסכמי ממון. טענה שכיחה שעולה בתביעות לביטול הסכמי ממון היא שהצד השני "כפה" על האחר לחתום על הסכם ממון. כדי שעילה כזו תהווה עילת לביטוח החוזה – הסכם הממון צריך שהכפייה תהיה כפייה אמתית, כזו שלא מותירה ברירה לצד האחר. כך לדוגמא, עמידה של צד מסוים במסגרת משא ומתן על תנאים של הסכם ממון והתעקשות על תנאים מסוימים, לא עולה בגדרה של כפייה, כפי שלמשל נקבע בתמ"ש14141-03 פלוני נ' פלוני, (פורסם בנבו): "עמדה איתנה של צד אחד ביחס להסכם כלשהו המוביל לכניעת הצד השני בקבלת תנאי ההסכם אינה עולה לדרגה של אילוץ, כפיה ועושק, מאחר שהנתונים לפיהם הצדדים פועלים ומשפיעים זה על זה הינם אובייקטיבים. הלחץ הכלכלי על התובע מביא אותו להסכים לתנאים אשר התגבשו לכדי הסכם, העובדה כי האישה עמדה על שלה אינה פוגעת בכשרותו של ההסכם".

לעומת זאת, במקרה אחר, בית המשפט לענייני משפחה קבע כי יש מקום להורות על ביטול של הסכם ממון, כאשר הוכח שהבעל הוטעה לגבי ההסכם ולגבי תנאיו. באותו המקרה הוכח, בין היתר, כי האישה הציגה לבעל הסכם לשלום בית והוא כדי להמשיך לחיות עם אשתו, הסכים לחתום על הסכם ממון מרחיק לכת שהיה מותיר אותו עני, אם הסכם הממון היה מתקיים, שכן סמוך לאחר עריכתו – האישה ביקש להיפרד ולהתגרש, ולקחת את ממונו של בעלה. במקרה זה הוכח שהבעל לא היה מיוצג על ידי עורך דין כדי להבין את משמעות ההסכם וכי תנאיו היו מרחיקי לכת (עסקינן בתמ"ש (אשד') 20117-02-10‏ ד.א נ' א.א, (פורסם בנבו)).

לסיכום:

ביטול של הסכם ממון, אינו עניין של מה בכך. הוא מצריך ראיות מובהקות, עילה טובה לביטול ההסכם ובפרט – ייצוג משפטי.

עוד חשוב לומר, שגם אם לא מבקשים לבטל את הסכם הממון, אזי לא פעם ניתן לשנות את הסכם הממון על ידי מתן פרשנות, תקיפה של איחת מהסעיפים, שינוי נסיבות, ניסוח קלוקל של הסכם הממון וכן הלאה, ולכן חשוב שגם במסגרת עריכת הסכם ממון להיות מיוצג על ידי עורך דין משפחה בעל ניסיון מוכח ובעל וותק כעו"ד.