כאשר בני זוג נכנסים להליכי גירושין עומדות על הפרק סוגיות מורכבות מבחינה רגשית, אישית, כלכלית ועוד. מדובר בסוגיות אשר ישפיעו במידה רבה על עתידם של המתגרשים ושל ילדיהם. בשפה המשפטית נושאים אלו נקראים קביעת משמורת, ימי הורות – זמני שהות, דמי מזונות וכדומה. אחד מהנושאים העיקריים הוא כמובן חלוקת הרכוש בין בני הזוג. בתוך נושא זה של חלוקת הרכוש בולטים כמובן נכסים משותפים של בני הזוג, אשר לעיתים קרובות משקפים את מרבית הונם ויסודותיהם הכלכליים. אם כן, נשאלת השאלה כיצד מטפל החוק ובתי המשפט בסוגיות אלו, ומהי הדרך העדיפה להתנהל? בשאלות אלו ונוספות יעסוק המאמר הבא.

אתם שותפים בדירה!

ייתכן שאינכם רואים זאת כך אבל החוק רואה אתכם שותפים. לבני זוג יש למעשה שותפות שווה בדירה. אין זה משנה מי הביא יותר או פחות בשביל לממן את הדירה (זאת, כמובן, בהיעדר הסכם ממון ובהנחה שהדירה איננה ירושה או מתנה שקיבל אחד מבני הזוג). למעשה, החוק המרכזי שמשחק כאן תפקיד הוא חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 והוא חל על כל בני הזוג שנישאו לאחר 1974. מדובר בחוק שקובע למעשה שאתם, בני הזוג, שותפים בדירה ובנכסי מקרקעין נוספים שצברתם לאורך שנות הנישואים, ולא משנה על שם מי הנכסים נרשמו. חשוב בעניין זה להוסיף, שגם מי שנישא לפני 1974, חלה עליו חזקה שנקראת "הלכת השיתוף" והיא אומרת שכל עוד קיימת זוגיות ויחסי משפחה תקינים, גם פה כל הרכוש נחשב למשותף. על כן, לעת פרידה – תהיה חלוקה שוויונית בין בני הזוג, ולא משנה על שם מי הנכס נרשם בפועל. 

ומה המשמעות? המשמעות היא למשל שלא יכול אחד הצדדים פשוט לקום בוקר אחד ולמכור את הדירה שכן חצי מאותה דירה שייכת לבן הזוג השני. כפועל יוצא, אותו בן זוג לא יכול להוריד למישהו את כל הדירה, כי יש לו רק חצי מהדירה, והוא לא יכול לצוות יותר ממה שיש לו.

המשמעות היא שגם אם בחיי הזוגיות שלי, חשבתי שהדירה רק שלי ואין לי שותפים, אני יכול למצוא את עצמי חולק את הזכויות בדירה לעת פרידה עם בן/ת זוגי.

המשמעות היא, שבעת פרידה יכול כל אחד מבני הזוג לבוא אל בית המשפט ולתבוע זכויות בדירה של האחר, ולתבוע פירוק שיתוף בדירה. במילים אחרות, אחד מהצדדים תובע שהשותפות בדירה תפורק ומכאן שכל אחד יקבל את חלקו. 

פירוק שיתוף יכול להתבטא בכך שצד אחד רוכש את חלקו של האחר בדירה או שהדירה נמכרת והתמורה עליה מתחלקת באופן שווה בין בני הזוג.

יש לזכור כי חוק המקרקעין מקנה זכות קדימה לשותף בנכס. במילים אחרות, ניתן למכור את החלק בדירה לכל גורם אחר, אך זאת רק לפני שניתנה אפשרות לבן הזוג לקנות את החלק המוצע למכירה בעצמו, במחיר שוק. 

יש להבדיל בין דירה אשר שימשה למגורי בני הזוג וילדיהם לבין נכסי אחרים (יש לציין כי פירוק שיתוף חל גם על משקים חקלאיים, בית שנבנה בקיבוץ, בית עסק של מי מבני הזוג ועוד). 

באשר לדירת מגורים קובע חוק המקרקעין כי בית המשפט יעכב את המכירה של הדירה במסגרת פירוק שיתוף עד שיבחן לעומק את ההשפעה על כל המעורבים, כך שיהיה עליו לבחון אם הובטחה קורת גג לילדים הקטינים של הצדדים. למרות המשפט האחרון, אין זה אומר כי תמיד כשיש ילדים קטינים לא יינתן צו לפירוק שיתוף.

כלומר, יתכן שבית המשפט יתרשם כי נכון לשעה זו אין לילדים או לבן הזוג המשמורן הסדר מגורים שמתאים לצרכים, כאשר הגדרה זו כוללת אפשרות למגורים בשכירות ולאו דווקא דירת קבע, ולכן רק במקרים חריגים בית המשפט יעכב את מכירת הדירה. 

דירת המגורים מהווה סוגיה בפני עצמה, שכן היא הולכת מעבר לשותפות כלכלית בנכסים מניבים כאלו ואחרים אל מקום המגורים של הילדים. לעיתים קרובות מדובר במצבים לא פשוטים שבהם הדירה אינה מסתכמת בערכה הכספי, אלא זה המקום בו הילדים גדלו, המקום בו מתגורר ההורה המשמורן, כך שאם הדירה תצא למכירה בשוק החופשי עלול ההורה המשמורן למצוא את עצמו בפני שוקת שבורה. מצד שני, כל עוד ההורה המשמורן מתגורר בדירה ובן הזוג השני לא מקבל את חלקו, נוצר מצב המקפח את בן הזוג שאינו משמורן. לכן בית המשפט נדרש למצוא את האיזון בין צרכיהם של בני הזוג ובין פגיעה מינימלית בילדים. למשל, ייתכן כי בית המשפט יחליט על עיכוב המכירה עד שכל ענייני חלוקת הרכוש יוסדרו. מאידך, אם בית המשפט יתרשם כי אחד מבני הזוג נמצא בעמדה מקופחת במובהק כל עוד הדירה אינה נמכרת, בית המשפט עשוי להורות על פירוק שיתוף ומכירת הדירה עוד בטרם הוסדרו ענייני חלוקת הרכוש האחרים. 

פירוק שיתוף – בבית המשפט, בבית הדין או בהסכם גירושין?

ראשית, יש לציין כי מרגע שהוגשה תביעת פירוק שיתוף לבית המשפט, בסופו של יום הדירה תימכר  או לפחות חלקו של אחד מבני הזוג יימכר לצד השני, זאת מכיוון שאין אפשרות לאלץ את אחד השותפים להישאר בשותפות בזמן שאינו מעוניין בכך. 

שנית, תביעת פירוק שיתוף יכולה להיות כרוכה בתביעת חלוקת רכוש ובעניינים נוספים או לעמוד בפני עצמה. כמו בתחומים רבים אחרים הקשורים להליכי גירושין, גם כאן ישנה עדיפות ללבן את המחלוקות ולהגיע להסכמות באמצעות תהליך גישור ובהסכם גירושין. מדוע?

קודם כל, כי דירת המגורים היא מקום שבו בני הזוג חיו לאורך השנים, גידלו את הילדים ועברו אינספור חוויות משותפות. הדירה היא לא רק בית שנותן קורת גג חיונית לאחד מבני הזוג והילדים לעת הפרידה, אלא הדירה היא גם סמל. לעיתים ההורים מחליטים שהילדים עברו מספיק שינויים בחייהם בגלל ההחלטה שלהם להיפרד ורוצים לשמור על סביבה מוכרת כך שהדירה שבה מתגוררים תישמר. לשם כך, חייבים להגיע להסכמות וזה יכול להיעשות רק באמצעות גישור, כי אחרת הדירה המשותפת תימכר ושוויה יאוזן.

בנוסף, הדירה צופנת משמעויות רגשיות שיכולות להביא בקלות לכעסים, תחושת קיפוח ואף רצון לנקום, כי לעיתים אחד מבני הזוג מעוניין לקבל יותר מהדירה כי הוא חש שנתן ותרם יותר לאורך השנים, או הביא סכום התחלתי גדול יותר. 

לעיתים, אחד מבני הזוג מרגיש שהפרידה נכפתה עליו, כך שהוא מוכן לנקום ולגרום למכירת הדירה ויהי מה. במקרים אחרים בן הזוג שאינו משמורן מבקש לרכוש את חלקו של ההורה המשמורן בדירה, וזה גורם להורה המשמורן תסכול וחשש שמא הילדים יעדיפו את ההורה האחר רק בגלל שהוא נשאר בסביבה המוכרת לילדים, בדירה שהייתה המשותפת. 

לשיטתי, חשוב להבין שאין לפעול בעניינים אלו "מהבטן", כי עלולים לצאת קרחים מכאן ומכאן, ואסביר. מכירת הדירה משפיע לעיתים על גובה המזונות ורכיב המדור שהוא חלק מדמי המזונות. בכלל, הדירה מהווה ברוב המקרים נכס מרכזי של בני הזוג והיא משקפת את העתיד הכלכלי ועל כן לא נכון להחליט אם למכור את הדירה רק מתוך נקמנות.

דווקא בגישור, או לאחר התייעצות עם עורך דין מומחה בתחום, תוכלו לקבל רעיונות ופתרונות יצירתיים, כאלו שהמתאימים יותר לצרכי שלכם כבני הזוג וילדים שלכם כמשפחה שנמצאת במשבר. 

יש לזכור שכאשר נכנסים אל בית המשפט למעשה מעבירים את הכוח מהידיים שלכם לידי השופט/ת, ובמקרים רבים הפסיקה אינה מוצאת חן בעיני שני הצדדים או לפחות אחד מהם. מאידך, אם מגיעים להסכמות משותפות אצל עורך דין שהוא גם מגשר, אמנם יש צורך בוויתורים מסוימים, אך אלו החלטות שאתם מבצעים בעצמכם ולא החלטות שמישהו אחר מבצע עבורכם. 

מלבד זאת, הגעה להסכמות בדרך של הקשבה ותקשורת סוללת את האפשרות להמשיך ולהיות בקשר עבור הילדים גם בעתיד.

אז אל מי לפנות בענייני פירוק שיתוף

חשוב מאוד לקבל ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בכל הקשור לחלוקת הרכוש בכלל ולענייני פירוק שיתוף בין בני זוג בפרט, זאת כמובן, לצד שאר הנושאים המרכזיים של הליכי גירושין או פרידה. הכתובת הנכונה לענייני פירוק שיתוף במשפחה הינה עו"ד לדיני משפחה בעל ניסיון רב, שהינו גם מגשר מוסמך שיש לו ראייה רחבה ופתרונות יצירתיים ולא רק למכור או לא למכור. הכל או כלום. מעבר לכך, ישנה עדיפות ברורה למשרד עו"ד לדיני משפחה אשר מבין גם במקרקעין, כי שילוב כזה של יכולות וכישורים יעניק לכם את המענה האופטימאלי