תביעת כתובהשטר הכתובה הוא מסמך חוזי ומשפטי בין בני הזוג יהודיים אשר מעגן את זכויות האישה ומשכך אף נועד להגן על האישה אם הבעל מעוניין להתגרש ממנה, מבלי שיש לו עילת גירושין טובה לפי הדין העברי.

הכתובה בנויה משלושה חלקים, כאשר אחד מהם הוא הסכום בו נוקב הבעל במועד הנישואין.

כדי שניתן יהיה לתבוע את הכתובה יש צורך כי הכתובה תהיה בידי האישה, פיזית. למרות זאת, כבר היו מקרים בהם החליטו דייני בית הדין הרבני כי נכון יהיה לפצות את האישה בסכום כסף כלשהו למרות שהאישה לא מחזיקה בידה את הכתובה.

חשוב להבין, כי בפרקטיקה, אישה תהיה זכאית לכתובתה אם תוכיח כי בעלה בגד בה, מבקשת להתגרש ממנה ללא סיבה מוכרת לפי הדין העברי כ"עילת גירושין", היה הבעל היה הגורם העיקרי לבעיות בזוגיות, נהג כלפי האישה באלימות וכדומה.