תביעת מזונות ילדים – כל מה שחשוב לדעת

תביעת מזונות ילדים – כל מה שחשוב לדעת

ע"פ החוק, חובתו של האב יהודי לדאוג לכל הצרכים הכלכליים של ילדיו עד הגיעם לגיל 18 כאשר הפסיקה מאוחרת יותר הרחיבה וקבעה חובת מזונות עד תום שירות החובה הצבאי של הילדים.

מקרה של חוסר הסכמה בין שני ההורים במועד הפירוד לגבי גובה המזונות יש להגיש תביעת מזונות ילדים מסודרת, וכאן נלמד מה היא כוללת בדיוק והיכן ניתן להגישה.

תביעת מזונות ילדים – מה היא כוללת?

כאשר תובעים מזונות ילדים, מה שעומד על הפרק הוא כל אותם סכומים שמועברים מדי חודש על מנת לדאוג לרווחת הילדים ומימוש הפוטנציאל שלהם. הסכומים כוללים השתתפות בהוצאות דיור, הוצאות אחזקת הדיור, ביגוד, רפואה, חינוך ועוד. התביעה מוגשת כאשר בני הזוג חלוקים בדעתם לגבי הסכום ואינם מצליחים להסכים עליו ללא התערבות חיצונית של מערכת המשפט. למעשה, כל תביעת מזונות ילדים הינה תביעה כללית שמטרתה יישוב המחלוקת על ידי הכרעה שיפוטית. לעומת זאת, בהסכם גירושין ניתן לקבוע בהסכמה גובה מזונות משתנה בהתאם לגיל הילדים וכן הלאה, ולקבוע מדרגות. לעומת זאת, כשמערכת המשפט מוציאה תחת ידה פסק דין למזונות, בדרך כלל, יהיו מזונות קבועים עד גיל 18, ולאחר גיל 18 ועד לסיום השירות חובה הצבאי.

נהוג במערכת המשפט לקבוע שככל שהילדים קטנים יותר כך גובה המזונות גדול יותר, ברם עקרון זה תלוי בעוד פרמטרים כגון מספר הילדים במשפחה, רמת החיים לה הורגלו טרם הפרידה, פוטנציאל ההשתכרות של האב בהווה ובעתיד ועוד.

היכן מגישים את התביעה?

לאורך עשרות השנים האחרונות תביעת מזונות ילדים בצורתה הראשונית הוגשה אך ורק בבתי המשפט לענייני משפחה. כיום ניתן לראות יותר ויותר תביעות שכאלו המוגשות לראשונה גם בבית הדין הרבני, שלו סמכויות מקבילות בעיני החוק בנושא זה. את התביעה מגישים באחת משתי הערכאות המשפטיות הללו כאשר אליה ניתן לצרף או במילים המקצועיות "לכרוך", תביעות נוספות שקשורות להליך הגירושין. לאחר הגשת התביעה יקבל לידיו האב את כתב הדין, יגיש כתב הגנה ויופיע לדיון במועד שנקבע. חשוב לציין, כי לעיתים מוגשת בקשה למזונות זמניים עוד בטרם הדיון הראשון ובטרם הוגש כתב גנה מצד האב, וזאת לכדי לאפשר לילדים לקבל מזונות וכספים מיידית.

חשוב בעניין זה עוד לציין, כי מאז נכנס החוק לישוב סכסוך באמצעות יחידות הסיוע, לא ניתן להגיש תביעה למזונות אלא יש להגיש בקשה לישוב סכסוך. נהוג ואפשרי להגיש בקשה למזונות זמניים בד בבד עם הבקשה לישוב סכסוך, שכן מי שלא הגיש בקשה למזונות זמניים עד לקיומה של פגישת המהו"ת הראשונה – לא יוכל להגיש בקשה כזו עד לסיום "עיכוב ההליכים" שנקבע בחוק על 45 יום, ולעיתים יותר, ממועד הגשת הבקשה לישוב סכסוך.

עוד בעניין זה, לעיתים ניתן להגיש תביעת מזונות ילדים גם לאחר הגירושים עצמם, בסמוך להם או אף הרבה לאחריהם, וזאת כאשר מתרחשים שינויים מהותיים שדורשים את "פתיחת" הסכם הגירושין או פסיקת המזונות בערכאה המשפטית. במקרים אלה המטרה היא לקבוע סכומים חדשים ומעודכנים למצב החדש.