תיקון לחוק האפוטרופסות עשה מהפכה ומאפשר כיום לאדם, בעודו צלול, לקבוע מה יקרה אם הוא יהיה ב"נבצרות" ולא יוכל לנהל את ענייניו, בין אם לתקופה מסויימת ובין אם באופן קבוע

הדין הוא, שכל אדם כשיר לביצוע פעולות משפטיות וכן כל אדם כשיר לחובות וזכויות. הדין האמור, קבוע בחוק הכשרות המשפטית […]