מה בין צו הרחקה, לצו הגנה, לצו מניעה בעולם דיני המשפחה?

זכותו של כל אדם לשהות בביטחון מלא במקום מגוריו, מקום עבודתו ובכל מקום אשר אליו יפנה. לצערנו הזכות לביטחון מופרת לא פעם על ידי אדם או קבוצת אנשים שמאיימים או מנסים לפגוע באדם אחר. לכן, במקרים קיצוניים וחמורים, במיוחד כאשר מדובר בתא משפחתי, ניתן להוציא צו הרחקה כנגד הגורם המאיים.

במאמר נלמד מהי משמעות צו ההרחקה, ומהם בעצם ההבדלים בינו לבין הצווים המקבילים האחרים בעולם דיני המשפחה (צו הגנה, צו מניעה).

ההגדרה של צו הרחקה, צו למדור שקט ושלו

לעיתים אלימות הינה "ספונטנית", עם או ללא, סימני התראה מוקדמים, ולעיתים מדובר בהתלקחות של מצב רגשי טעון כגון במקרה של גירושין. כאשר מדובר באלימות חמורה, ובמיוחד כזאת שמתמשכת וקבועה, רצוי וכדאי לפנות לבית המשפט ולמשטרה לשם הוצאת צו הרחקה מיידי.

צו ההרחקה הוא אמצעי חריות ולא נועד להפריד בין שני זוג שלא מסתדרים ביניהם, אלא מטרתו למנוע איום שלא ניתן למנוע אותו, אלא באמצעות צו ההרחקה לתת לאישה וילידם "מדור שקט ושלו". מדובר על צו הרחקה שלא ניתן במעמד צד אחד אלא יש לקיים בו דיון לגופו של עניין.

משמעותו של צו ההרחקה, היא הרחקה של הגורם המטריד והמאיים (ברוב המקרים מדובר בבעל או באישה) מהדירה של תוך שבן הזוג האחר, נותר לגור בה עם (או בלי) הילדים. צו הרחקה נועד לתת למותקף מדור, קורת גג, שקט ושלו.

חשוב לומר, כי לעיתים בתי המשפט מוצאים פתרון של צו הרחקה, אך לא מהדירה עצמה וקובעים במידתיות כי צו ההרחקה יהיה מתוך חלק מהבית כך שבן הזוג האחר יעשה שימוש בחלק הנוסף, וכן הלאה.

צו הגנה מכוח חוק למניעת אלימות במשפחה

צו הגנה מקורו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 והוא מאפשר לבתי המשפט לענייני משפחה, לבית הדין הרבני, לבית משפט השלום לתת צו הגנה, חירום, כדי להגן את בן משפחה אחד שמותקף על ידי בן משפחה אחר, כאשר ההגדרה של "בן משפחה" היא הגדרה רחבה ביותר וכוללת: בן או בת זוג, הורה או בן/בת של הורה, צאצא או צאצאית של בן/בת זוג, סב או סבתא, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית.

על מנת שבית המשפט יתן צו הגנה למי שמותקף או חש מותקף יש צורך שיתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  1. בסמוך לפני הגשת הבקשה לצו הגנה נהג בן המשפחה בבן משפחה אחר באלימות, ביצע בו עיבורת מין, או כלא אותו שלא כדין
  2. התנהג באופן במעמיד את בן המשפחה בסכנה גופנית ממשית או שהוא עלול לבצע בו עבירות מין
  3. התעלל בבן המשפחה התעללות נפשית ממושכת או מנע ממנו להתנהל באופן סביר ותקין

להבדיל מצו הרחקה, צו הגנה מכוח החוק למניעת אלימות בתוך המשפחה, ניתן להוציא צו הגנה למשך 7 ימים, במעמד צד אחד, ולאחר מכן מתקיים דיון בבית המשפט ובו מחליט השופט אם להאריך את הצו או לבטלו.

צו למניעה הטרדה מאיימת

מדובר על צו שניתן להוציא מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 ואשר מטרתו למנוע מצב של הטרדות, אפילו אם ההתנהגות אינה עולה לכדי עבירה פלילית.

מדובר על צו שניתן להוציא במשטרה למשך מס' ימים ולאחר מכן להאריכו בבתי המשפט השונים ולא רק בבית משפט לענייני משפחה, שכן אין חובה כי המתלונן והנילון יהיו בני אותה משפחה או יהיו משפחה בכלל.

החוק מגדיר מהם סוגי ההתנהגויות שיכולות להיחשב הטרדה ובגינן ניתן להוציא צו:

  1. בילוש, מארב, התחקות, פגיעה בפרטיות
  2. איום לפגוע באדם או במאיים עצמו
  3. פגיעה ברכושו של אדם, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו
  4. יצירת קשר עם אדם, בע"פ, בכתב או בכל דרך אחרת שמהווה עבורו הטרדה

לסיום, רבים מתבלבלים בין הצווים השונים, וחשוב להבחין ביניהם, כי צו הגנה יכול להיות בתוקף 3 חודשים ובמקרים מסויימים השופט יכול להאריכו עד 6 חודשים, אך לא מעבר לכך, ולעיתים יש צורך בהרחקה מטמדת – קבועה.

עוד חשוב לזכור, כי טענות בגין אלימות שנמצאו כשקר, עשויות להיחשב כזילות במערכת בית המשפט ולהביא גם לתביעת נגד של המדינה כנגד המתלוננת / מתלונן בגין תלונת שווא. משכך, שמרו נפשכם, ותפעלו להוציא צו הרחקה, הגנה או מניעה, רק כאשר באמת יש חשש אמיתי ומוחשי, ולא מתוך אימפולסיביות או חלילה עצה שקיבלתם מעורך דין או חבר.